TARIFE SERVICII MEDICALE

Tarifele consultațiilor și analizelor medicale nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate, pentru pacienții fără bilet de trimitere sau în situația în care plafonul a fost epuizat.

Tarife consultații și servicii diverse:

Nr. crt. Denumire serviciu Tarif (Lei)
1. Consultație medic specialist (specialități medicale) 40
2. Consultație medic primar (specialități medicale) 50
3. Consultație medic specialist (specialități chirurgicale) 45
4. Consultație medic primar (specialități chirurgicale) 55
5. Consult neurologic – medic specialist 50
6. Consult neurologic – medic primar 60
7. Consult psihiatric – medic specialist 70
8. Consult psihiatric – medic primar 80
9. Colonoscopie 300
10. Consultații R.M.F.B – medic specialist 30
11. Consultații R.M.F.B – medic primar 36
12. E.K.G. 40
13. Endoscopie 300
14. Montare dispozitiv intrauterin (sterilet) +consultație 150
15. Taxa fișă port armă 120
16. Taxă consultație+avort 150
17. Taxă fișă conducător auto 100
18. Taxă referat handicap – Comisia de expertiză a capacității de muncă 50
19. Taxă fișă medicală 150
20. Spirometrie 40
21. Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 50
22. Amilazemie 15
23. Giardiaza 30
24. Hemoglobina glicozilată 30
25. Lipemie 10
26. Lactat dehidrogenază (LDH) 10
27. Lipază 15
28. FT3 20
29. TS 3
30. TC 3
31. Helicobacter Pyroli (sânge) 30

 

Tarife laborator analize medicale:

Nr. crt. Denumirea analizei de laborator LEI
Hematologie
1. Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 14,00
2. Numărătoare reticulocite 5,00
3. Examen citologic al frotiului sanguin 18,00
4. VSH 3,00
5. Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO 7,00
6. Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh 7,00
7. Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 7,00
8. Timp Quick şi INR (International Normalised Ratio) 14,00
9. APTT 12,00
10. Fibrinogenemie 13,00
Biochimie – serică şi urinară
11. Proteine totale serice 7,00
12. Electroforeza proteinelor serice 15,00
13. Feritină serică 40,00
14. Uree serică 5,00
15. Acid uric seric 5,00
16. Creatinină serică 5,00
17. Bilirubină totală 5,00
18. Bilirubină directă 5,00
19. Glicemie 5,00
20. Colesterol seric total 5,00
21. HDL colesterol 8,00
22. LDL colesterol 7,00
23. Trigliceride serice 7,00
24. TGP 5,00
25. TGO 5,00
26. Creatinkinaza CK 10,00
27. Gama GT 8,00
28. Fosfatază alcalină 7,00
29. Sodiu seric 10,00
30. Potasiu seric 11,00
31. Calciu seric total 5,00
32. Calciu ionic seric 7,00
33. Magneziemie 5,00
34. Sideremie 7,00
35. Fosfor (fosfat seric) 13,00
36. Examen complet de urină (sumar + sediment) 9,00
37. Dozare proteine urinare 5,00
38. Microalbuminuria (albumină urinară) 22,00
39. Dozare glucoză urinară 5,00
40. Creatinină urinară 8,00
Imunologie şi imunochimie
41. TSH 20,00
42. FT4 20,00
43. Parathormonul seric (PTH) 43,00
44. Hormonul foliculinostimulant FSH 23,00
45. Hormonul luteinizant (LH) 23,00
46. Cortizol 27,00
47. Testosteron 30,00
48. Estradiol 23,00
49. Progesteron 25,00
50. Prolactină 25,00
51. Anti-HAV IgM) 40,00
52. Ag HBs 31,00
53. Anticorpi Anti HCV 64,00
54. Testare HIV la gravidă 33,00
55. ASLO 11,00
56. VDRL sau RPR 5,00
57. Confirmare TPHA 12,00
58. Antigen Helicobacter Pylori 40,00
59. Complement seric C3 10,00
60. Complement seric C4 10,00
61. IgG seric 14,00
62. IgA seric 14,00
63. IgM seric 15,00
64. IgE seric 14,00
65. Proteina C reactivă 10,00
66. Factor reumatoid 9,00
67. ATPO 39,00
68. PSA 23,00
69. free PSA 23,00
Microbiologie
Exudat faringian
70. Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
71. Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
Examen urină
72. Urocultură – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
Examene materii fecale
73. Coprocultură – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
74. Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
75. Examen coproparazitologic*1) 12,00
76. Depistare hemoragii oculte*1) 25,00
Examene din secreţii vaginale
77. Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
78. Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
Examene din secreţii uretrale
79. Examene din secreţii uretrale – microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
80. Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
Examene din secreţii otice
81. Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
82. Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
Examene din secreţii nazale
83. Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
84. Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
Examene din secreţii conjunctivale
85. Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
86. Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
Examene din colecţie purulentă
87. Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,00
88. 88. Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,00
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
89. Antibiogramă 12,00
90. Antifungigramă 14,00
Examinări histopatologice şi citologice şi
imunohistochimice
91. Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri) 100
92. Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri) 200
93. Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri) 150
94. Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri) 280
95. Teste imunohistochimice 200 lei/set
96. Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri) 100
97. Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau 40
98. Citodiagnostic lichid de puncţie 80

Tarife analize laborator anatomie patologică:

Eliberarea rezultatelor în regim de urgență la cererea pacientului se poate efectua contracost astfel:

 • Examen citologic (secreție vaginală, puncție pleurală, aspirat bronșic):
  • 15 lei (eliberare rezultat în 2 – 3 zile).
 • Examen histopatologic – (diferențiat în functie de dimensiunea piesei):
  • 25 lei – biopsie (eliberare în 4 – 5 zile);
  • 35 lei – piese operatorii (eliberare în 7 – 10 zile).

Tarife investigaţii paraclinice de radiologie imagistică medicală la  cerere

Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară LEI
I. Radiologie – Imagistică medicală
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1. Examen radiologic cranian standard x 1 incidenta 18
2. Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei 30
3. Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri 35
4. Radiografie de membre 35
a) Braţ
b) Cot
c) Antebraţ
d) Pumn
e) Mână
f) Şold
g) Coapsă
h) Genunchi
i) Gambă
j) Gleznă
k) Picior
l) Calcaneu
5. Examen radiologic articulaţii sacroiliace 35
6. Examen radiologic centură scapulară 20
7. Examen radiologic coloană vertebrală/segment x 1 incidenta 35
8. Examen radiologic torace ansamblu 30
9. Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) 30
10. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ 30
11. Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) 55
2. Investigaţii neiradiante
12. Ecografie generală (abdomen + pelvis) 60
13. Ecografie abdomen 40
14. Ecografie pelvis 30
15. Ecografie transvaginală/transrectală 50
16. Ecografie ganglionară 30
17. Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi 25
18. Senologie imagistică
– Tariful se referă la examinarea pentru un sân
40
19. Ecocardiografie 40
20. Ecocardiografie + Doppler 50

 

Tarife servicii de fizioterapie:

Pachet proceduri Fizioterapie cu plată:

 • Proceduri specifice de medicină fizică și reabilitare:
  • 10 zile x 4 proceduri = 280;
  • 5 zile x 4 proceduri = 140;
 • Proceduri specifice ce includ masaj și kinetoterapie:
  • 10 zile x 4 proceduri = 420;
  • 5 zile x 4 proceduri = 210;
Total Page Visits: 5781 - Today Page Visits: 5