TARIFE SERVICII MEDICALE

Tarifele consultațiilor și analizelor medicale nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate, pentru pacienții fără bilet de trimitere sau în situația în care plafonul a fost epuizat.

Tarife consultații și servicii diverse:

Nr. crt. Denumire serviciu Tarif (Lei)
1. Consultație medic specialist (specialități medicale) 45
2. Consultație medic primar (specialități medicale) 55
3. Consultație medic specialist (specialități chirurgicale) 50
4. Consultație medic primar (specialități chirurgicale) 60
5. Consult neurologic – medic specialist 65
6. Consult neurologic – medic primar 75
7. Consult psihiatric – medic specialist 95
8. Consult psihiatric – medic primar 115
9. Colonoscopie 300
10. Consultații R.M.F.B – medic specialist 65
11. Consultații R.M.F.B – medic primar 78
12. Taxa referat 100,00
13. Test Clostridium difficile 35,00
14. Taxa avort chirurgical 250,00
15. Taxa avort medicamentos 200,00
16. Pachet Consultație Ginecologie, Ecografie, Recoltare + Prelucrare Babeș-Papanicolau 200,00
17. Taxa coplată 10,00
18. CK-MB 25,00
19. Helicobacter Pyroli (sânge) 35,00

Tarife laborator analize medicale:

Nr. crt. Denumirea analizei de laborator LEI
Hematologie
1. Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 15,00
2. Numărătoare reticulocite 8,00
3. Examen citologic al frotiului sanguin 24,00
4. VSH 3,00
5. Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO 10,00
6. Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh 10,00
7. Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 10,00
8. Timp Quick şi INR (International Normalised Ratio) 15,00
9. APTT 16,00
10. Fibrinogenemie 15,00
Biochimie – serică şi urinară
11. Proteine totale serice 8,00
12. Electroforeza proteinelor serice 17,00
13. Feritină serică 40,00
14. Uree serică 6,00
15. Acid uric seric 6,00
16. Creatinină serică, cu estimarea ratei de filtrare glomerulară 6,00
17. Bilirubină totală 6,00
18. Bilirubină directă 6,00
19. Glicemie 6,00
20. Colesterol seric total 6,00
21. HDL colesterol 9,00
22. LDL colesterol 8,00
23. Trigliceride serice 7,00
24. TGP 6,00
25. TGO 6,00
26. Creatinkinaza CK 13,00
27. Gama GT 8,00
28. Fosfatază alcalină 8,00
29. Sodiu seric 10,00
30. Potasiu seric 12,00
31. Calciu seric total 6,00
32. Calciu ionic seric 8,00
33. Magneziemie 8,00
34. Sideremie 7,00
35. Examen complet de urină (sumar + sediment) 10,00
36. Dozare proteine urinare 7,00
37. Alfa Amilaza serică 15,00
38. Lipaza serică 15,00
39. Lactatdehidrogenaza (LDH) 10,00
Imunologie şi imunochimie
40. Anti-HAV IgM) 44,00
41. Ag HBs 35,00
42. Anticorpi Anti HCV 65,00
43. Testare HIV la gravidă 42,00
44. ASLO 13,00
45. VDRL sau RPR 7,00
46. Confirmare TPHA 15,00
47. Antigen Helicobacter Pylori 44,00
48. Proteina C reactivă 12,00
49. Factor reumatoid 10,00
Microbiologie
Exudat faringian
50. Examen bacteriologic exudat faringian, cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G 17,00
51. Examen fungic din exsudat faringian – cultură și identificare până la nivel de specie 20,00
Examen urină
52. Urocultură – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 16,00
Examene materii fecale
53. Coprocultură – cultură şi identificare bacteriană 20,00
54. Examen coproparazitologic 14,00
55. Depistare hemoragii oculte 32,00
Examene din secreții genitale
56. Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi/sau colorat 20,00
57. Examene din secreții cervicale – cultură și identificare bacteriană 20,00
58. Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană 20,00
59. Examene din secreţii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare 21,00
60. Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare 21,00
61. Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 20,00
Examene din secreţii uretrale
62. Examene din secreţii uretrale – microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 21,00
Examene din secreţii otice
63. Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 21,00
Examene din secreţii nazale
64. Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) 19,00
Examene din secreţii conjunctivale
65. Examen microbiologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană 21,00
Examene din colecţie purulentă
66. Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 21,00
67. Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 21,00
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
68. Antibiogramă 15,00
69. Antifungigramă 20,00
Examinări histopatologice şi citologice şi
imunohistochimice
70. Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri) 145,00
71. Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri) 280,00
72. Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri) 135,00
73. Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau 49,00

Tarife analize laborator anatomie patologică:

Eliberarea rezultatelor în regim de urgență la cererea pacientului se poate efectua contracost astfel:

 • Examen citologic (secreție vaginală, puncție pleurală, aspirat bronșic):
  • 15 lei (eliberare rezultat în 2 – 3 zile).
 • Examen histopatologic – (diferențiat în functie de dimensiunea piesei):
  • 25 lei – biopsie (eliberare în 4 – 5 zile);
  • 35 lei – piese operatorii (eliberare în 7 – 10 zile).

Tarife investigaţii paraclinice de radiologie imagistică medicală la  cerere

Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară LEI
I. Radiologie – Imagistică medicală
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1. Examen radiologic cranian standard x 1 incidenta 40,00
2. Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei 40,00
3. Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri 40,00
4. Radiografie de membre 40,00
a) Braţ 40,00
b) Cot 40,00
c) Antebraţ 40,00
d) Pumn 40,00
e) Mână 40,00
f) Şold 40,00
g) Coapsă 40,00
h) Genunchi 40,00
i) Gambă 40,00
j) Gleznă 40,00
k) Picior 40,00
l) Calcaneu 40,00
5. Examen radiologic articulaţii sacroiliace 40,00
6. Examen radiologic centură scapulară 40,00
7. Examen radiologic coloană vertebrală cervicală 40,00
8. Examen radiologic coloană vertebrală toracală 40,00
9. Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată 40,00
10. Examen radiologic torace ansamblu 40,00
11. Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) 40,00
12. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ 40,00
13. Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast 75,00
14. Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanţă de contrast 110,00
15. Examen radiologic colon dublu contrast 134,00
16. Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 94,00
2. Investigaţii neiradiante
17. Ecografie generală (abdomen + pelvis) 70,00
18. Ecografie abdomen 50,00
19. Ecografie pelvis 40,00
20. Ecografie a aparatului urinar/genital masculin 40,00
21. Ecografie transvaginală/transrectală 65,00
22. Ecografie ganglionară 40,00
23. Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi 30,00
24.  Senologie imagistică
– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
– Tariful se referă la examinarea pentru un sân
50,00
B. Investigaţii de înaltă performanţă
25. CT craniu nativ 150,00
26. CT buco-maxilo-facial nativ 200,00
27. CT regiune gât nativ 175,00
28. CT regiune toracică nativ 220,00
29. CT abdomen nativ 235,00
30. CT pelvis nativ 235,00
31. CT coloană vertebrală cervicală nativ 80,00
32. CT coloană vertebrală toracală nativ 80,00
33. CT coloană vertebrală lombară nativ 80,00
34. CT membru superior drept nativ 80,00
35. CT membru superior stâng nativ 80,00
36. CT membru inferior drept nativ 80,00
37. CT membru inferior stâng nativ 80,00
38. CT mastoidă 200,00
39. CT sinusuri 200,00
40. CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 445,00
41. CT hipofiză cu substanţă de contrast 500,00
42. CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast 500,00
43. CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast 500,00
44. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 480,00
45. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 500,00
46. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 500,00
47. CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 530,00
48.  CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 530,00
49. CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 530,00
50. CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 240,00
51. CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 240,00
52. CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 240,00
53. CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 240,00
54. CT ureche internă 500,00
55. Uro CT 500,00

Tarife servicii de fizioterapie:

Pachet proceduri Fizioterapie cu plată:

 • Proceduri specifice de medicină fizică și reabilitare:
  • 10 zile x 4 proceduri = 500;
  • 5 zile x 4 proceduri = 250;
 • Proceduri specifice ce includ masaj și kinetoterapie:
  • 10 zile x 4 proceduri = 800;
  • 5 zile x 4 proceduri = 400.
Total Page Visits: 6710 - Today Page Visits: 12