TARIFE SERVICII MEDICALE

Tarifele consultațiilor și analizelor medicale nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate, pentru pacienții fără bilet de trimitere sau în situația în care plafonul a fost epuizat.

Tarife consultații și servicii diverse:

Nr. crt. Denumire serviciu Tarif (Lei)
1. Consultație medic specialist (specialități medicale) 45
2. Consultație medic primar (specialități medicale) 55
3. Consultație medic specialist (specialități chirurgicale) 50
4. Consultație medic primar (specialități chirurgicale) 60
5. Consult neurologic – medic specialist 65
6. Consult neurologic – medic primar 75
7. Consult psihiatric – medic specialist 95
8. Consult psihiatric – medic primar 115
9. Consultații R.M.F.B – medic specialist 65
10. Consultații R.M.F.B – medic primar 78
11. Taxă referat 100,00
12. Taxă avort chirurgical 250,00
13. Taxă avort medicamentos 200,00
14. Pachet Consultație Ginecologie, Ecografie, Recoltare + Prelucrare Babeș-Papanicolau 200,00
15. Taxă coplată 10,00
16. CK-MB 25,00

Tarife laborator analize medicale:

Nr. crt. Denumirea analizei de laborator LEI
Hematologie
1. Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 20,00
2. Numărătoare reticulocite 8,00
3. Examen citologic al frotiului sanguin 30,00
4. VSH 5,00
5. Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO 15,00
6. Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh 15,00
7. Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 10,00
8. Timp Quick şi INR (International Normalised Ratio) 22,00
9. APTT 22,00
10. Fibrinogenemie 22,00
Biochimie – serică şi urinară
11. Proteine totale serice 10,00
12. Electroforeza proteinelor serice 17,00
13. Feritină serică 55,00
14. Uree serică 10,00
15. Acid uric seric 10,00
16. Creatinină serică, cu estimarea ratei de filtrare glomerulară 10,00
17. Bilirubină totală 10,00
18. Bilirubină directă 10,00
19. Glicemie 10,00
20. Colesterol seric total 10,00
21. HDL colesterol 15,00
22. LDL colesterol 15,00
23. Trigliceride serice 10,00
24. TGP 10,00
25. TGO 10,00
26. Creatinkinaza CK 13,00
27. Gama GT 13,00
28. Fosfatază alcalină 13,00
29. Sodiu seric 10,00
30. Potasiu seric 15,00
31. Calciu seric total 25,00
32. Calciu ionic seric 8,00
33. Ionograma 45,00
34. Magneziemie 10,00
35. Sideremie 12,00
36. Examen complet de urină (sumar + sediment) 20,00
37. Dozare proteine urinare 20,00
38. HBA1c 55,00
39. Alfa Amilaza serică 25,00
40. Lipaza serică 25,00
41. Lactatdehidrogenaza (LDH) 20,00
Imunologie şi imunochimie
42. TSH 40,00
43. FT4 40,00
44. Ag HBs 35,00
45. Anticorpi Anti HCV 65,00
46. Testare HIV 42,00
47. ASLO 20,00
48. VDRL sau RPR 10,00
49. Confirmare TPHA 20,00
50. Antigen Helicobacter Pylori 50,00
51. Anticorpi Helicobacter pylori 40,00
52. Proteina C reactivă-cantitativ 40,00
53. Factor reumatoid 20,00
54. ATPO 55,00
55. PSA 55,00
56. CK-MB 25,00
Microbiologie
57. Urocultură + antibiogramă / antifungigramă 40,00
58. Exudat faringian-cultură + antibiogramă/antifungigramă 40,00
59. Examen din secreție vaginală + antibiogramă/antifungigramă 40,00
60. Examen din secreție uretrală+ antibiogramă/antifungigramă 40,00
61. Examen din secreție orică+ antibiogramă/antifungigramă 40,00
62. Examen din secreție nazală+ antibiogramă/antifungigramă 40,00
63. Examen din secreție conjuctivală+ antibiogramă/antifungigramă 40,00
64. Examen din colecție purulentă + antibiogramă/antifungigramă 40,00
65. Cultură spută-flora banală + antibiogramă/antifungigramă 40,00
66. Cultură col uterin + antibiogramă/antifungigramă 40,00
67. Examen coproprazitologic 20,00
68. Depistare hemoragii oculte 35,00
69. Coprocultură 40,00
70. Test Clostridium difficile 50,00
71. Antibiograma 20,00
72. Antifungigrama 20,00
Examinări histopatologice şi citologice şi
imunohistochimice
73. Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri) 145,00
74. Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri) 280,00
75. Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri) 135,00
76. Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau 49,00

Tarife analize laborator anatomie patologică:

Eliberarea rezultatelor în regim de urgență la cererea pacientului se poate efectua contracost astfel:

 • Examen citologic (secreție vaginală, puncție pleurală, aspirat bronșic):
  • 15 lei (eliberare rezultat în 2 – 3 zile).
 • Examen histopatologic – (diferențiat în functie de dimensiunea piesei):
  • 25 lei – biopsie (eliberare în 4 – 5 zile);
  • 35 lei – piese operatorii (eliberare în 7 – 10 zile).

Tarife investigaţii paraclinice de radiologie imagistică medicală la  cerere

Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară LEI
I. Radiologie – Imagistică medicală
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1. Examen radiologic cranian standard 50,00
2. Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei 50,00
3. Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri 50,00
4. Radiografie de membre 40,00
a.1) Braţ drept 45,00
a.2) Braţ stâng 45,00
b.1) Cot drept 45,00
b.2) Cot stâng 45,00
c.1) Antebraţ drept 45,00
c.2) Antebraţ stâng 45,00
d.1) Pumn drept 45,00
d.2 Pumn stâng 45,00
e.1) Mână dreaptă 45,00
e.2) Mână stângă 45,00
f.1) Şold drept 45,00
f.2) Şold stâng 45,00
g.1) Coapsă dreaptă 45,00
g.2) Coapsă stângă 45,00
h.1) Genunchi drept 45,00
h.2) Genunchi stâng 45,00
i.1) Gambă dreaptă 45,00
i.2) Gambă stângă 45,00
j.1) Gleznă dreaptă 45,00
j.2) Gleznă stângă 45,00
k.1) Picior drept 45,00
k.2) Picior stâng 45,00
l.1) Calcaneu drept 45,00
l.2) Calcaneu stâng 45,00
5. Examen radiologic articulaţii sacroiliace 60,00
6. Examen radiologic centură scapulară 50,00
7. Examen radiologic coloană vertebrală cervicală 45,00
8. Examen radiologic coloană vertebrală toracală 45,00
9. Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată 45,00
10. Examen radiologic torace ansamblu*1 70,00
11. Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) 70,00
12. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) 40,00
13. Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast 100,00
2. Investigaţii neiradiante
14. Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) 100,00
15. Ecografie abdomen*1) 60,00
16. Ecografie pelvis*1) 40,00
17. Ecografie a aparatului urinar/genital masculin 40,00
18. Ecografie transvaginală/transrectală 65,00
19. Ecografie ganglionară 40,00
20. Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2 50,00
21.  Senologie imagistică*1)
– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
– Tariful se referă la examinarea pentru un sân
50,00
B. Investigaţii de înaltă performanţă
22. CT craniu nativ 200,00
23. CT buco-maxilo-facial nativ 200,00
24. CT regiune gât nativ 200,00
25. CT regiune toracică nativ 220,00
26. CT abdomen nativ 235,00
27. CT pelvis nativ 235,00
28. CT coloană vertebrală cervicală nativ 200,00
29. CT coloană vertebrală toracală nativ 200,00
30. CT coloană vertebrală lombară nativ 200,00
31. CT membru superior drept nativ 200,00
32. CT membru superior stâng nativ 200,00
33. CT membru inferior drept nativ 200,00
34. CT membru inferior stâng nativ 200,00
35. CT mastoidă 200,00
36. CT sinusuri 200,00
37. CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 500,00
38. CT hipofiză cu substanţă de contrast 510,00
39. CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast 500,00
40. CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast 550,00
41. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 550,00
42. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 550,00
43. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 550,00
44. CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 550,00
45.  CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 550,00
46. CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 550,00
47. CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 550,00
48. CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 550,00
49. CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 550,00
50. CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 550,00
51. CT ureche internă 550,00
52. Uro CT 500,00

Tarife servicii de fizioterapie:

Pachet proceduri Fizioterapie cu plată:

 • Proceduri specifice de medicină fizică și reabilitare:
  • 10 zile x 4 proceduri = 500;
  • 5 zile x 4 proceduri = 250;
 • Proceduri specifice ce includ masaj și kinetoterapie:
  • 10 zile x 4 proceduri = 800;
  • 5 zile x 4 proceduri = 400.
Total Page Visits: 7548 - Today Page Visits: 1