Asistență socială, psihologică și religioasă

Asistența socială

Atribuții ale asistentului social din cadrul unității spitalicești

 • identifică pacienții care necesită servicii de asistență sociala;
 • asigură asistența individualizată și pentru familie în vederea rezolvării problemei sociale;
 • asigură consiliere individuală și de familie;
 • oferă informații complete și corecte pacienților și familiilor acestora privind drepturile/serviciile/prestațiile de care pot beneficia, în funcție de problema identificată, conform legislației în vigoare;
 • reprezintă persoanele asistate în relațiile cu autoritățile locale, alte instituții, organizații neguvernamentale;
 • sprijină mama/familiile pentru obținerea actelor de identitate ale copiilor și propriile acte și prezintă importanța acestor documente;
 • colaborează cu autoritățile pentru obținerea actelor de identitate ale persoanelor asistate;
 • informează mamele/familiile pacienților asupra drepturilor și obligațiilor față de aceștia;
 • ofera informatii de educatie pentru sanatate pacientilor si familiilor acestora;
 • colaborează cu diferite organizații la realizarea unor programe ce se adresează unor grupuri ținta (mame minore, copii neînsoțiți în spital, familii monoparentale etc., în funcție de specificul unității sanitare);
 • participă la activitățile de consiliere a mamei/familiei asigurând informarea cu privire la drepturile și obligațiile ce îi revin conform legii, în raport cu situația în care se află, inclusiv cu privire la obligația părinților de a înregistra nașterea copilului în termen de 15 zile și documentele care le sunt necesare în acest scop;
 • sprijină mama/familia pentru obținerea măsurilor de protecție care se impun;

Toate datele personale ale pacienților colectate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu sunt confidențiale.

Total Page Visits: 2024 - Today Page Visits: 1