SERVICII MEDICALE PARACLINICE

 

Nr. crt. Denumirea analizei de laborator
Hematologie
1. Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari
2. Numărătoare reticulocite
3. Examen citologic al frotiului sanguin
4. VSH
5. Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
6. Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
7. Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
8. Timp Quick şi INR (International Normalised Ratio)
9. APTT
10. Fibrinogenemie
Biochimie – serică şi urinară
11. Proteine totale serice
12. Electroforeza proteinelor serice
13. Feritină serică
14. Uree serică
15. Acid uric seric
16. Creatinină serică
17. Bilirubină totală
18. Bilirubină directă
19. Glicemie
20. Colesterol seric total
21. HDL colesterol
22. LDL colesterol
23. Trigliceride serice
24. TGP
25. TGO
26. Creatinkinaza CK
27. Gama GT
28. Fosfatază alcalină
29. Sodiu seric
30. Potasiu seric
31. Calciu seric total
32. Calciu ionic seric
33. Magneziemie
34. Sideremie
35. Fosfor (fosfat seric)
36. Examen complet de urină (sumar + sediment)
37. Dozare proteine urinare
38. Microalbuminuria (albumină urinară)
39. Dozare glucoză urinară
40. Creatinină urinară
Imunologie şi imunochimie
41. TSH
42. FT4
43. Parathormonul seric (PTH)
44. Hormonul foliculinostimulant FSH
45. Hormonul luteinizant (LH)
46. Cortizol
47. Testosteron
48. Estradiol
49. Progesteron
50. Prolactină
51. Anti-HAV IgM)
52. Ag HBs
53. Anticorpi Anti HCV
54. Testare HIV la gravidă
55. ASLO
56. VDRL sau RPR
57. Confirmare TPHA
58. Antigen Helicobacter Pylori
59. Complement seric C3
60. Complement seric C4
61. IgG seric
62. IgA seric
63. IgM seric
64. IgE seric
65. Proteina C reactivă
66. Factor reumatoid
67. ATPO
68. PSA
69. free PSA
Microbiologie
Exudat faringian
70. Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
71. Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examen urină
72. Urocultură – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene materii fecale
73. Coprocultură – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
74. Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
75. Examen coproparazitologic*1)
76. Depistare hemoragii oculte*1)
Examene din secreţii vaginale
77. Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
78. Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii uretrale
79. Examene din secreţii uretrale – microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
80. Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii otice
81. Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
82. Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii nazale
83. Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
84. Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii conjunctivale
85. Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
86. Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din colecţie purulentă
87. Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
88. 88. Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
89. Antibiogramă
90. Antifungigramă
Examinări histopatologice şi citologice şi
imunohistochimice
91. Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri)
92. Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri)
93. Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri)
94. Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri)
95. Teste imunohistochimice
96. Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri)
97. Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau
98. Citodiagnostic lichid de puncţie

 

Nr. crt. Denumire examinare radiologie-imagistică medicală
I. Radiologie – Imagistică medicală
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1. Examen radiologic cranian standard x 1 incidenta
2. Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei
3. Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri
4. Radiografie de membre
a) Braţ
b) Cot
c) Antebraţ
d) Pumn
e) Mână
f) Şold
g) Coapsă
h) Genunchi
i) Gambă
j) Gleznă
k) Picior
l) Calcaneu
5. Examen radiologic articulaţii sacroiliace
6. Examen radiologic centură scapulară
7. Examen radiologic coloană vertebrală/segment x 1 incidenta
8. Examen radiologic torace ansamblu
9. Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1)
10. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ
11. Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1)
2. Investigaţii neiradiante
12. Ecografie generală (abdomen + pelvis)
13. Ecografie abdomen
14. Ecografie pelvis
15. Ecografie transvaginală/transrectală
16. Ecografie ganglionară
17. Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi
18. Senologie imagistică
– Tariful se referă la examinarea pentru un sân
19. Ecocardiografie
20. Ecocardiografie + Doppler
Total Page Visits: 470 - Today Page Visits: 2