SERVICII MEDICALE PARACLINICE

 

Nr. crt. Denumirea analizei de laborator
Hematologie
1. Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari
2. Numărătoare reticulocite
3. Examen citologic al frotiului sanguin
4. VSH
5. Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
6. Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
7. Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
8. Timp Quick şi INR (International Normalised Ratio)
9. APTT
10. Fibrinogenemie
Biochimie – serică şi urinară
11. Proteine totale serice
12. Electroforeza proteinelor serice
13. Feritină serică
14. Uree serică
15. Acid uric seric
16. Creatinină serică, cu estimarea ratei de filtrare glomerulară
17. Bilirubină totală
18. Bilirubină directă
19. Glicemie
20. Colesterol seric total
21. HDL colesterol
22. LDL colesterol
23. Trigliceride serice
24. TGP
25. TGO
26. Creatinkinaza CK
27. Gama GT
28. Fosfatază alcalină
29. Sodiu seric
30. Potasiu seric
31. Calciu seric total
32. Calciu ionic seric
33. Magneziemie
34. Sideremie
35. Examen complet de urină (sumar + sediment)
36. Dozare proteine urinare
37. Alfa Amilaza serică
38. Lipaza serică
39. Lactatdehidrogenaza (LDH)
Imunologie şi imunochimie
40. Anti-HAV IgM)
41. Ag HBs
42. Anticorpi Anti HCV
43. Testare HIV la gravidă
44. ASLO
45. VDRL sau RPR
46. Confirmare TPHA
47. Antigen Helicobacter Pylori
48. Proteina C reactivă
49. Factor reumatoid
Microbiologie
Exudat faringian
50. Examen bacteriologic exudat faringian, cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G
51. Examen fungic din exsudat faringian – cultură și identificare până la nivel de specie
Examen urină
52. Urocultură – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene materii fecale
53. Coprocultură – cultură şi identificare bacteriană
54. Examen coproparazitologic
55. Depistare hemoragii oculte
Examene din secreții genitale
56. Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi/sau colorat
57. Examene din secreții cervicale – cultură și identificare bacteriană
58. Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană
59. Examene din secreţii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare
60. Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare
61. Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii uretrale
62. Examene din secreţii uretrale – microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene din secreţii otice
63. Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene din secreţii nazale
64. Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA)
Examene din secreţii conjunctivale
65. Examen microbiologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană
Examene din colecţie purulentă
66. Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
67. Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
68. Antibiogramă
69. Antifungigramă
Examinări histopatologice şi citologice şi
imunohistochimice
70. Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri)
71. Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri)
72. Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri)
73. Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau

 

Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară
I. Radiologie – Imagistică medicală
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1. Examen radiologic cranian standard x 1 incidenta
2. Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei
3. Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri
4. Radiografie de membre
a) Braţ
b) Cot
c) Antebraţ
d) Pumn
e) Mână
f) Şold
g) Coapsă
h) Genunchi
i) Gambă
j) Gleznă
k) Picior
l) Calcaneu
5. Examen radiologic articulaţii sacroiliace
6. Examen radiologic centură scapulară
7. Examen radiologic coloană vertebrală cervicală
8. Examen radiologic coloană vertebrală toracală
9. Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată
10. Examen radiologic torace ansamblu
11. Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1)
12. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ
13. Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast
14. Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanţă de contrast
15. Examen radiologic colon dublu contrast
16. Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
2. Investigaţii neiradiante
17. Ecografie generală (abdomen + pelvis)
18. Ecografie abdomen
19. Ecografie pelvis
20. Ecografie a aparatului urinar/genital masculin
21. Ecografie transvaginală/transrectală
22. Ecografie ganglionară
23. Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi
24.  Senologie imagistică
– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
– Tariful se referă la examinarea pentru un sân
B. Investigaţii de înaltă performanţă
25. CT craniu nativ
26. CT buco-maxilo-facial nativ
27. CT regiune gât nativ
28. CT regiune toracică nativ
29. CT abdomen nativ
30. CT pelvis nativ
31. CT coloană vertebrală cervicală nativ
32. CT coloană vertebrală toracală nativ
33. CT coloană vertebrală lombară nativ
34. CT membru superior drept nativ
35. CT membru superior stâng nativ
36. CT membru inferior drept nativ
37. CT membru inferior stâng nativ
38. CT mastoidă
39. CT sinusuri
40. CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast
41. CT hipofiză cu substanţă de contrast
42. CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast
43. CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast
44. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast
45. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
46. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
47. CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
48.  CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
49. CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
50. CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
51. CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
52. CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
53. CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
54. CT ureche internă
55. Uro CT

 

Total Page Visits: 1009 - Today Page Visits: 1