SERVICII MEDICALE SPITALICEȘTI

Spitalizare continuă:

Serviciile medicale de spitalizare continuă se acordă pe baza recomandării din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitățile sanitare ambulatorii, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate și a medicilor din unitățile de asistență medico-socială care au încheiat convenții cu casele de asigurări de sănătate, în vederea recunoașterii biletelor de trimitere eliberate, cu exceptia urgențelor medico-chirurgicale.
Aceste servicii constau în:

  • consultații;
  • investigații;
  • stabilirea diagnosticului;
  • tratamente medicale și/sau chirurgicale;
  • medicație, îngrijire, recuperare, materiale sanitare, cazare și masă.

Aceste servicii sunt oferite în limita fondurilor alocate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.
Pentru a putea beneficia de aceste servicii, pacientul trebuie să prezinte un document prin care să dovedească calitatea de asigurat în sistemul de asigurări de sănătate (Card de sănătate, Adeverință emisă de C.J.A.S.) și un bilet de trimitere de la medicul de familie la care este înscris pacientul.
Hotarârea privind abordarea cazului ca spitalizare de zi sau continuă revine medicului specialist și nu medicului de familie care face trimiterea.

Spitalizare de zi:

Serviciul de spitalizare de zi este o formă specifică de internare, de maxim 12 de ore, timp în care pacientul beneficiază de consultație și investigații (eventual tratament), putându-se în final pune un diagnostic și stabili o conduită terapeutică.

Info spitalizare de zi:

Total Page Visits: 1332 - Today Page Visits: 1