Internarea și externarea

A. CONDIȚII DE INTERNARE

Internarea se poate efectua astfel:

 • Prin CPU (în cazul urgentelor medico-chirurgicale);
 • Cu bilet de trimitere de la medicul specialist;
 • Cu bilet de trimitere de la medicul de familie;
 • Cu transfer intraspitalicesc;
 • La cerere.

 Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:

 1. spitalizare continuă;
 2. spitalizare de zi.

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

 1. urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;
 2. diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
 3. tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii;
 4. alte situații bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul şef de secție.

Menționăm că toate internările se fac în concordanță cu structura de secții și compartimente pe specialități a spitalului.
Serviciile medicale spitalicești sunt preventive, curative, de recuperare şi cuprind:

 1. consultații;
 2. investigații;
 3. stabilirea diagnosticului;
 4. tratamente medicale și chirurgicale;
 5. îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare și masă.

CONDIŢII PENTRU INTERNARE ÎN SPITAL CU PRIVIRE LA PERSOANE ASIGURATE

Serviciile medicale spitalicești se acordă asiguraților pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie sau  a medicului de specialitate din unități sanitare ambulatorii, aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Excepție fac urgențele medicale, bolile cu potențial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament, şi bolile psihice acutizate.

Acte necesare formalităților de internare:

 • Bilet de internare de la medicul specialist din ambulator sau de la medicul de familie;
 • Buletin/carte de identitate/certificat de naștere/pașaport (peste 14 ani);
 • Certificat naștere (copii sub 14 ani);
 • Card de sănătate sau adeverință de înlocuire a cardului de sănătate valabilă

Pentru acordarea/prelungirea concediului medical, în afară de cele de mai sus, pacienții trebuie să aducă obligatoriu şi următoarele:

 • Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă numărul zilelor de concediu de boală primite în ultimele 12 luni;
 • Xerocopia certificatelor medicale anterioare;

INTERNARE DE URGENŢĂ

În cazul în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgență necesare, având obligația să evalueze situația medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă o urgență medicală.

La solicitarea pacientului care nu are calitate de asigurat, se poate continua spitalizarea, după semnarea de către acesta a unui angajament de plată, document prin care pacientul se angajează să suporte cheltuielile aferente serviciilor medicale primite pe perioada spitalizării.

Asistența medicală spitalicească se acordă în regim de:

Spitalizare de zi – care necesită o supraveghere de maxim 12 ore;

Spitalizare continuă – mai mare de 24 de ore.

 Obiecte necesare la internare:

Obiecte si materiale necesare igienei personale in spital (prosop, săpun, periuță și pastă de dinți, pieptene, halat, papuci).

 Important!

La internare, comunicați personalului numele, adresa și numărul de telefon al rudei celei mai apropiate de spital și ca grad de rudenie.

Când vă internați , vă rugăm să aduceți rețeta cu medicația pe care o aveți prescrisă de medicul de familie /medicii specialiști și documente medicale care atesta afecțiunile cronice de care suferiți.

B. CONDITII DE INTERNARE SPECIFICE CONTEXTULUI PANDEMIEI DE COVID – 19

Conform Ordinului nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, actualizat

Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești este spital suport covid  și se pot interna doar pacienți confirmați cu COVID-19.

CONDIȚII DE INTERNARE

Spitalul acordă asistență medicală în regim de:

 • spitalizare continuă COVID;

SPITALIZARE CONTINUĂ COVID – 19

Documente necesare pentru internare:

 1. Rezultat eliberat de unitate medicală cu: – PCR-SARS CoV2 pozitiv

                                                                 – Test antigenic SARS CoV2 pozitiv

2. Cartea de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini;

3. Cardul de sănătate/Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate;

4. Documente privind istoricul medical al pacientului:

  • Rezultate analize anterioare
  • Scrisori medicale

5. Efecte pacienți (bunuri și obiecte minimum necesare) – pentru igiena personală și îmbrăcăminte spital.

C. CONDIȚII DE EXTERNARE

INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA

             Dacă pacientul solicită concediu medical, acesta se eliberează numai în baza unei adeverințe de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni.
Biletul de ieșire, scrisoarea medicală, rețetele, concediile medicale, biletele de trimitere (acolo unde este cazul) se ridica de către pacient/aparținătorul legal/părinte, pe baza actului de identitate.

            În funcție de evoluția bolii pacientului, medicul curant va stabili data externării, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situații, aparținătorului, cu o zi înaintea zilei externării. Pacientul va prezenta obligatoriu la externare cardul de sănătate și cartea de identitate. Medicul curant completează Biletul de externare și Scrisoarea medicală. Pacientul/Aparținătorul  vor transmite scrisoarea medicală medicului de familie.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicală;
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverință medicală (după caz);
 • Rețetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigații paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Recomandări de îngrijire la domiciliu (după caz);
 • Recomandări pentru îngrijiri paliative (după caz);

În cazul externării pacientului la cerere, în prealabil este informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, având obligația să completeze și să semneze Consimțământul privind externarea la cerere. În situația pacientului minor, riscurile sunt explicate aparținătorului. Medicul curant consemnează în foaia de observație solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparținătorul) semnează cu privire la solicitarea externării.

Externarea la cerere în cazul bolilor infecțioase transmisibile se face cu recomandări de respectare a normelor de igienă sanitară și respectarea indicațiilor medicului infecționist.

În cazul infecției cu Covid-19, externarea la domiciliu pe propria răspundere

 • La mai puțin de 14 zile de la confirmarea testului covid (+)
 • La peste 14 zile cu retestare (+)

Pacientul care solicită externarea primește la externare următoarele documente :

 1. Biletul de externare care cuprinde epicriza și recomandările la externare
 2. Rețeta compensată pentru medicația necesară bolilor cronice
 3. Rețeta compensată pentru anticoagulant
 4. Decizia DSP de izolare la domiciliu, cu eliberarea formularului de carantinare si respectarea legislației în vigoare de către pacient.

Pacientul va completa pe lângă decizia DSP de izolare la domiciliu și Consimțământul privind externarea la cerere.

Toate aceste documente după semnare, se scanează, se transmit, se tipăresc și se introduc în F.O.C.G.

Pacientul va primi informații scrise despre:

 1. afecțiunea de care suferă;
 2. planul de tratament, planul de îngrijiri;
 3. posibile complicații;
 4. regimul igieno-dietetic;
 5. obligativitatea respectării indicațiilor de tratament şi regim;
 6. prezentarea de urgență la medic (de familie/spital) la orice semn de agravare a bolii;
 7. îngrijirea la domiciliu/paleativa, dacă este cazul;
 8. dispozitivele medicale, dacă este cazul.

 Pacientul va primi de asemenea informații despre monitorizarea şi evaluarea afecțiunii, astfel:

 1. ritmicitatea prezentării la control la cabinet de specialitate;
 2. ritmicitatea prezentării pentru reevaluare a afecțiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic;
 3. respectarea planului terapeutic şi de viață.

D. Numere de telefon la care se pot obține informații cu privire la pacienții internați:

 

SECȚIA NR. TELEFON INTERIOR
A.T.I. 331
Cardiologie 344
Chirurgie 324
Comp. Psihiatrie 329
Medicină internă 323
Neurologie 328
Obstetrică-Ginecologie 326
Pediatrie 327
R.M.F.B. 325

 

 

 

 

Director medical,

Dr. Roibu Dana Mădălina

 

 

Total Page Visits: 4454 - Today Page Visits: 2