Internarea și externarea

Internarea în spital se realizează pe baza următoarelor acte:

 • Buletin de identitate sau carte de identitate;
 • Certificat de naștere în cazul copiilor minori care se internează;
 • Bilet de trimitere – model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie și vizat de medicul de gardă al clinicii în care urmează să se interneze;
 • Cardul național de asigurări de sănătate sau document ce dovedește calitatea de asigurat (adeverința salariat, cupon de pensie personal, adeverință de șomaj, adeverință de elev, adeverință de asigurat cu o valabilitate de 3 luni emisă de Casa de Asigurări de Sănătate în care își are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicația SIUI, dacă este cazul.

În cazul în care asiguratul este salariat, va prezenta adeverința de salariat cu numărul de zile de concediu medical efectuat în ultimele 12 luni.

Condiții de internare

Asistența medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:

 • spitalizare continuă;
 • spitalizare de zi.

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

 • situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă;
 • diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
 • tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare.

Condiții de externare

La externare, pacientul va primi următoarele documente:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicală;
 • Rețetă (dacă este cazul);
 • Indicații privind regimul alimentar și de viată;
 • Recomandări privind tratamentul la domiciliu;
 • Consult după o perioadă stabilită;
 • Concediu medical (dacă este cazul);
 • Se recomandă îngrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu;
 • Decontul pe pacient; un exemplar din decont, semnat de pacient, se păstrează în FOCG/FSZ.

Externarea se face de obicei atunci când bolnavul este vindecat/ameliorat .

În cazul externării programate, bolnavul și aparținătorii sunt anunțați cu cel puțin 24 ore înainte  (la numărul de telefon consemnat în FOCG) de către asistenta șefă.

ATENŢIE!!! În cazul pacienților decedați, contactarea telefonică a aparținătorilor este efectuată de către medicul curant/medicul de gardă și va fi consemnată cu dată și oră în FOCG.

În ziua externării, pacientul este scos din registrul de intrări – ieșiri al secției și din foaia de alimentație zilnică. Asistenta medicală codifică procedurile medicale conform clasificării australiene și totalizează materialele sanitare utilizate în perioada spitalizării. Medicul curant codifică diagnosticul principal la externare, diagnosticele secundare și întocmește următoarele documente:

 • epicriza foii de observație;
 • biletul de externare / scrisoarea medicală către medicul de familie;
 • rețeta pentru medicamente (compensată/gratuită dacă pacientul este asigurat sau simplă);
 • recomandarea pentru dispozitive medicale dacă este cazul;
 • certificatul de concediu medical (se eliberează numai în baza unei adeverințe de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate în ultimele 12 luni);
 • recomandarea pentru îngrijiri medicale sau paliative la domiciliu (dacă este cazul)
 • decontul pe pacient, un exemplar din decont, semnat de pacient, se păstrează în FOCG.

 Externarea  la cerere se face la solicitarea scrisă a pacientului, contrar indicațiilor medicului curant, după completare, datarea și semnarea  Formularului de externare la cerere (varianta editabilă, varianta pdf).

Pacientul, respectiv aparținătorii acestuia, vor primi aceleași documente ca și la externarea obișnuită.

Total Page Visits: 1681 - Today Page Visits: 1