ACASĂ

ISTORICUL SPITALULUI DE URGENȚĂ TÂRGU CĂRBUNEȘTI

În anul 1892 se dă în folosință Spitalul Petreștii de Sus, nume străvechi al comunei Târgu Cărbunești, localitate situată la confluența râurilor Gilort și Blahnița, în Nord-Estul județului Gorj. Fiind centru de plasament încă din anul 1911, Târgu Cărbunești a cunoscut și o dezvoltare economică evidentă, devenind un târg al micilor negustori sau meseriași, loc de amplasare a unor bâlciuri și târguri sezoniere, de veche tradiție. Darea în folosință a liniei ferate București-Târgu Jiu, în anul 1888 și apariția stației C.F.R. au contribuit la o circulație a locuitorilor și a mărfurilor dinspre Târgu Cărbunești sau spre această localitate.

Construirea unui spital a devenit o necesitate, astfel încât senatorul liberal Toma Cămărășescu, fiu al acestor locuri, a inițiat construirea unui locaș de sănătate, deziderat motivat și de aproape inexistenta asistență medicală pe aceste meleaguri.

Spitalul a fost construit după un model denumit la acea vreme Carol I, fiind printre primele patru asemenea spitale din Regatul României. Inițial, spitalul avea un pavilion central, cu două saloane mari, bine luminate și aerisite, iar la extremitățile pavilionului erau două saloane mai mici care serveau drept izolator pentru bolnavii contagioși.

În pavilionul central mai existau încăperi pentru farmacie, cabinet de consultații, biroul medicului. Numărul paturilor era de 30, repartizate 15 pentru femei și 15 pentru bărbați. La intrarea în curtea spitalului se găseau pavilioane pentru locuința medicului și pentru administrarea spitalului.

O altă clădire era ocupată de serviciile gospodărești, precum bucătăria, magaziile de alimente, spălătoria, beciul și podul unde se depozitau proviziile pentru iarnă. Exista și o cameră ocupată de un oficiant sanitar, pregătit pentru mici intervenții chirurgicale, ea fiind denumită locuința subchirurgului. În fundul curții se întindeau grajdurile spitalului care adăposteau câteva perechi de cai, șaretă, căruța și sania. Toate acestea erau date în grija vizitiului și a câtorva îngrijitori. În anul 1908, grajdul și toate dependințele au ars. Pe locul rămas liber, în anul 1910, s-a ridicat o nouă clădire destinată unui azil de bătrâni, având 80 de locuri, clădire construită de doamna Balș, sora lui Vintilă și Ion Brătianu. în anul 1927 acest pavilion este transformat în secție de tuberculoză.

Citește mai mult...

TÂRGU CĂRBUNEȘTI

– istorie și cultură –

Situat la confluenţa Gilortului cu Blabniţa, într-o zonă de interferinţă a drumurilor comerciale, perimetrul actual al Târgului Cărbunești este consemnat documentar încă din secolul al XV-lea, mai întâi ca Târgul Gilortului, apoi ca Târgul Bengăi și Petreștii de Sus.

Cea dintâi menţiune se face la 18 ianuarie 1480, într-un hrisov prin care Basarab cel Tânăr confirmă „lui Ticuci și alţii” stăpânire peste „satul Gilort, fiindu-le veche moșie”. La 24 aprilie 1484, Vlad Călugărul atestă cumpărături de moșii în Târgul Gilort. Pe la jumătatea secolului al XVIl-lea (16 martie 1666), întâlnim și denumirea de Târgul.
La 15 iunie 1504, Radu cel Mare amintește satul Petrești, toponim care va rezista câteva secole. La sfârșitul veacului al XVII-lea, Petreștii se numeau Târgul Bengăi (16 februarie 1690), după numele familiei Benga, confirmată documentar ca având mari posesiuni de pământ, încă de pe vremea lui Mihnea Turcitul (1583). 

Citește mai mult...

Total Page Visits: 168973 - Today Page Visits: 4