Indicatori statistici

  • Număr pacienți tratați în regim de spitalizare continuă și spitalizare zi/examene paraclinice/consultații ambulatoriu
Indicator / Anul Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018
Nr. pacienți tratați în regim de spitalizare continuă 14.538 13.236 12.887  12.697  12.494 11.978
Nr. pacienți tratați în regim de spitalizare zi 2.716 5.226 4.743 3.804 3.365 3.424
Nr. examene paraclinice 206.048 249.456 332.607 360.021 391.041 383.790
Nr. consultații ambulatoriu 54.911 58.536 53.995  47.625  48.147 49.574
Total Page Visits: 403 - Today Page Visits: 1