Protecția datelor personale

Protecția datelor personale:

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și a legii nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului, Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este asigurarea protecției sociale prin servicii de sănătate, asigurarea funcționării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru funcționarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești și sunt comunicate altor destinatari (C.N.A.S., parteneri contractuali ai Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești, alte Case Județene de Asigurări de Sănătate), în condițiile legii.

Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare C.A.S. pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale legate de proprii angajați. Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea înregistrării unui dosar de angajare.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

În vederea creșterii eficienței sistemului de pază și pentru asigurarea securității persoanelor și a spațiului public, Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești a instalat un sistem de supraveghere video interior și exterior, prelucrând astfel imaginile tuturor persoanelor care intră în incinta instituției. Imaginile înregistrate sunt stocate și comunicate numai Poliției în caz de evenimente flagrante și a cercetării judiciare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteți adresa cu o cerere scrisă datată și semnată la registratura Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești.

Observație

*Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate sociala). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

* Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești a fost înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu caracter personal.

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Total Page Visits: 345 - Today Page Visits: 1