Declarații de avere și interese, declarații de rudenie

Declarații de avere și interese (D.A.I.)

Declarații de rudenie (D.R.)

Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor si demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României nr.621/02.09.2010, categoriile de persoane prevăzute de lege au obligația de a depune declarațiile de avere și declarațiile de interese în termen de 30 zile de la data numirii în funcție ori de la data începerii activității.

De asemenea, se prevede obligația depunerii sau actualizării declarațiilor de avere și de interese anual, cel mai târziu până la data de 15 iunie.

Publicarea și menținerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese se face de către persoana desemnată potrivit art.5 din Legea nr.176/2010, pe pagina de Internet descentralizată a structurii respective/ a ministerului, sau la avizierul propriu, după caz, în termen de cel mult 30 de zile de la primire.

Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează, potrivit legii.

  1. Ghid de completare a declaratiilor de avere si interese
  2. Declarație de avere:
  3. Declaratie de interese:
NR. CRT. NUME ȘI PRENUME 2016 2017 2018 2019
1. ADAM-ALBĂSTROIU CORINA-RALUCA Declarații Declarații D.A.I.,  D.R. D.A.I.,   D.R.
2. BADIU GABRIELA Declarații Declarații X X
3. BERBECEL GEORGETA NICULINA X Declarații D.A.I. D.A.I.
4. BERCEA LOREDANA IOANA LUIZA X X D.A.I. D.A.I.,  D.R.
5. BRUJAN MIHAI COSMIN X Declarații D.A.I. D.A.I.
6. CĂLINOIU ELENA-DIANA X X D.A.I. D.A.I.
7. CHIRIAC FELICIA-NINETA Declarații Declarații X X
8. CILIBIU INGRID-ALINA Declarații Declarații D.A.I.,  D.R. D.A.I.,   D.R.
9. COLȚESCU  ADRIANA X X D.A.I.,  D.R. D.A.I.,   D.R.
10. FĂINIȘ LOREDANA DANIELA X X X D.A.I., D.R.
11. FLOAREA BRUNELA-VIVIANA X Declarații D.A.I. D.A.I.
12. LUȚĂ AURA LARISA X Declarații D.A.I. X
13. MOROȘANU ARISTICĂ Declarații Declarații D.A.I.,   D.R. X
14. NEAMȚU TATIANA Declarații Declarații D.A.I.,   D.R. D.A.I., D.R.
15. NEGOMIREANU CLAUDIA GABRIELA X Declarații D.A.I. X
16. NIȚU MONICA GABRIELA Declarații Declarații D.A.I.,   D.R.  D.A.I.,   D.R.
17. PIROIU MARIANA Declarații Declarații D.A.I.,  D.R. D.A.I.,    D.R.
18. POPESCU DANIEL X Declarații D.A.I. D.A.I.
19. ROIBU DANA-MĂDĂLINA Declarații Declarații D.A.I. D.A.I.
20. SĂRĂCIN VIORELA-VASILICA Declarații X X X
21. ȘERBĂNICĂ ILEANA-GEANINA X Declarații D.A.I., D.R. X
22. SFÎRLEAZĂ ELENA X X X D.A.I.
23. STĂNCĂLIE VIORICA ALEXANDRA X X X D.A.I.,   D.R.
24. STĂNCULESCU DIANA-EUGENIA Declarații Declarații D.A.I.D.R. X
25. TABACU CORINA-MAGDALENA X Declarații D.A.I., D.R. D.A.I.,    D.R.
26. TĂNASE CĂTĂLIN X X D.A.I., D.R. D.A.I.,    D.R.
27. TÎRZIU CONSTANTIN Declarații Declarații D.A.I. D.A.I.
28. VARGA GABRIELA LAVINIA X X X D.A.I.
29. VĂDUVA MARIANA SABINA Declarații Declarații D.A.I. D.A.I., D.R.
30. VINTILESCU GIORGIANA Declarații Declarații D.A.I., D.R. D.A.I. D.R.

 

Total Page Visits: 1783 - Today Page Visits: 2